Planverk

Her finn du vedteken kommunedelplan og reguleringsplan. Du kan lasta ned ved å trykka på knappen til høgre for filnamnet.


Forslag til kommunedelplan – 2008

Vedteken i Kvinnherad kommunestyre oktober 2012


Reguleringsplan Fjelbergsambandet – Norconsult – 2017


Plan- og profilteikningar – Statens Vegvesen